Σχέδια λειτουργίας κουφωμάτων

ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Το πώς λειτουργεί ένα κούφωμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την επιλογή του, καθώς επηρεάζει τον αερισμό, τον καθαρισμό, τη σκίαση και τη λειτουργικότητα του χώρου. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τους τρόπους λειτουργίας των φύλλων που συνθέτουν ένα κούφωμα.

F – Σταθερό. Το φύλλο αυτό δεν μπορεί να ανοίξει
DL – Ανοιγόμενο Αριστερά. Το φύλλο αυτό ανοίγει από δεξιά προς τα αριστερά
DR – Ανοιγόμενο Δεξιά. Το φύλλο αυτό ανοίγει από αριστερά προς τα δεξιά
KIP – Ανακλινόμενο. Το φύλλο αυτό μπορεί να κάνει ανάκλιση προς τα μέσα
DKL – Ανοιγόμενο Ανακλινόμενο Αριστερά. Το φύλλο αυτό ανοίγει από δεξιά προς τα αριστερά και μπορεί να κάνει ανάκλιση
DKR - Ανοιγόμενο Ανακλινόμενο Δεξιά. Το φύλλο αυτό ανοίγει από αριστερά προς τα δεξιά και μπορεί να κάνει ανάκλιση
DKD – Δίφυλλο Ανοιγόμενο Ανακλινόμενο Αριστερά. Το αριστερό φύλλο ανοίγει προς τα αριστερά και μπορεί να κάνει ανάκλιση, ενώ το δεξί φύλλο ανοίγει προς τα δεξιά
DDK – Δίφυλλο Ανοιγόμενο Ανακλινόμενο Δεξιά. Το αριστερό φύλλο ανοίγει προς τα αριστερά, ενώ το δεξί φύλλο ανοίγει προς τα δεξιά και μπορεί να κάνει ανάκλιση
PSKL – Παράλληλα Συρόμενο Ανακλινόμενο Αριστερά. Το φύλλο αυτό σύρεται από δεξιά προς τα αριστερά και μπορεί να κάνει ανάκλιση
PSKR - Παράλληλα Συρόμενο Ανακλινόμενο Δεξιά. Το φύλλο αυτό σύρεται από αριστερά προς τα δεξιά και μπορεί να κάνει ανάκλιση
SL – Συρόμενο Αριστερά. Το φύλλο αυτό σύρεται από δεξιά προς τα αριστερά
SR – Συρόμενο Δεξιά. Το φύλλο αυτό σύρεται από αριστερά προς τα δεξιά
HSL – Συρόμενο Ανασηκούμενο Αριστερά. Το φύλλο αυτό ανυψώνεται και σύρεται από δεξιά προς τα αριστερά
HSR – Συρόμενο Ανασηκούμενο Δεξιά. Το φύλλο αυτό ανυψώνεται και σύρεται από αριστερά προς τα δεξιά
E1L – Μονόφυλλη Είσοδος Αριστερά. Το φύλλο εισόδου ανοίγει από δεξιά προς τα αριστερά
E1R - Μονόφυλλη Είσοδος Δεξιά. Το φύλλο εισόδου ανοίγει από αριστερά προς τα δεξιά
E2L – Δίφυλλη Είσοδος Αριστερά. Το αριστερό φύλλο είναι το βασικό και ανοίγει πρώτο προς τα αριστερά, ενώ το δεξί φύλλο είναι βοηθητικό και ανοίγει προς τα δεξιά σε δεύτερο χρόνο
E2R – Δίφυλλη Είσοδος Δεξιά. Το αριστερό φύλλο είναι βοηθητικό και ανοίγει προς τα αριστερά σε δεύτερο χρόνο, ενώ το δεξί φύλλο είναι το βασικό και ανοίγει πρώτο προς τα δεξιά

FIS:330 – Φυσούνα με τρία φύλλα. Όλα τα φύλλα μετακινούνται προς τα αριστερά
FIS:303 – Φυσούνα με τρία φύλλα. Όλα τα φύλλα μετακινούνται προς τα δεξιά
FIS:431 – Φυσούνα με τέσσερα φύλλα. Τα τρία αριστερά φύλλα μετακινούνται προς τα αριστερά, ενώ το δεξί φύλλο ανοίγει προς τα δεξιά
FIS:413 – Φυσούνα με τέσσερα φύλλα. Τα τρία δεξιά φύλλα μετακινούνται προς τα δεξιά, ενώ το αριστερά φύλλο ανοίγει προς τα αριστερά